Endevinalla musical #1Un líquid que és bo per beure
i un altre per amanir
formen un instrument
que dóna goig de sentir.

Quin d'aquests instruments és?


SOLUCIÓ:


El violí