Endevinalla musical #3
Tinc la panxa buida,
me la lliguen amb cordes
i em poso a cantar
si algú me les toca.

SOLUCIÓ:

La guitarra