Pica el ritme!


Vols seguir practicant ritmes?

Primer de tot cal fer un escalfament. Escolta el ritme i repeteix-lo en els silencis del video!


Ara repassarem la nota negra, les dues corxeres i el silenci.


Ara farem la nota negra, les dues corxeres, el silenci i la nota blanca.


Per acabar repassarem la nota negra, les dues corxeres, el silenci, la nota blanca i les quatre semicorxeres!